EHDS

EHDS – Digitale uitwisseling van gezondheidsdata binnen Europa

Ben je in het buitenland dan hebben jij en jouw zorgverleners op dit moment slechts beperkte toegang tot jouw gezondheidsgegevens. Daar wil de Europese Unie (EU) met de implementatie van de European Health Data Space (EHDS) verandering in brengen. Het EHDS-voorstel is een ambitieus project, dat stelt dat alle EU landen op nationaal niveau een infrastructuur inrichten, die het beheer en de digitale uitwisseling van gezondheidsdata tussen landen mogelijk maakt. Hierbij richt EHDS zich naast het beschikbaar stellen van data voor primair gebruik, ook op secundair gebruik.

Primair gebruik

Door verbeterde interoperabiliteit tussen instellingen binnen en buiten de landsgrenzen kunnen bevoegde zorgverleners gemakkelijker de actuele status van een patiënt raadplegen. Herhaaldelijke uitvoering en registratie van medisch onderzoek wordt daarmee verminderd. Een belangrijk uitgangspunt van primair datagebruik onder EHDS is dat de patiënt de volledige regie krijgt over en maximaal inzicht in zijn of haar gezondheidsgegevens. Oftewel, de patiënt bepaald wie tot welke data toegang krijgt.

Secundair gebruik

EHDS heeft als tweede doel het breder beschikbaar stellen van zorgdata voor secundair gebruik. Dit om onze kennis over ziekten te vergroten, de efficiëntie van behandelingen in kaart te brengen en de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelingen te stimuleren. Daarnaast heeft het ook potentieel om innovatie en ondernemerschap in de gezondheidssector te bevorderen. EHDS is daarmee niet alleen relevant voor ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen, maar ook voor:

  • Onderzoeksinstituten
  • Zorgverzekeraars
  • Innovatie bedrijven
  • Farmaceutische bedrijven

Wat betekent EHDS voor Nederland?

Nederland kent tot op heden nog geen wetgeving rondom de elektronische uitwisseling van gezondheidsgegevens op nationaal niveau. Ondanks de digitalisering van gezondheidsgegevens met het elektronische patiëntendossier (EPD) blijft deze data alleen beschikbaar binnen zorginstellingen. Voor secundair datagebruik bestaat evenmin een nationaal systeem. Om te voldoen aan EHDS zal dat moeten veranderen.

  • Wat kunnen we verwachten rondom de implementatie van EHDS in Nederland?
  • Wat is de impact op organisatorisch, technisch, financieel, juridisch en ethisch vlak?

Dit interesseert ons als Seventrees. Wij zullen in 2023 de ontwikkelingen scherp in de gaten houden en een aantal posts wijden aan de impact van EHDS voor Nederland en hoe wij hier als Seventrees een rol in willen spelen.
Onze volgende blog zal zich richten op wanneer EHDS van start gaat en op de infrastructuur die nodig is om dit te realiseren.

Heb jij als lezer te maken met EHDS en/of vind je het leuk om hierover met ons in gesprek te gaan, reageer dan onder deze blog of stuur ons een bericht.

 

Over Eelke Brouwers
Eelke Brouwers
Ik ben een enthousiaste en gedreven data analist, die houdt van puzzelen en problemen oplossen. Vanuit mijzelf ben ik iemand die graag weloverwogen beslissingen neemt en alle feiten voor handen heeft. Data zijn daar bij uitstek geschikt voor. Er ligt een oneindigheid aan antwoorden verscholen in data, maar alleen met de juiste behandeling en interpretatie is die informatie betekenisvol. Mijn streven als data analist is dan ook een zo juist en compleet mogelijk project/rapport af te leveren aan een team of opdrachtgever voor het nemen van beslissingen. Hierin ben ik gestructureerd en nauwkeurig. Projecten met complexe data en technische uitdagingen zijn een extra drijfveer.