CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD): Naar een duurzamere toekomst voor bedrijven

De EU en CSRD

In een tijd waarin duurzaamheid steeds meer een sleutelrol speelt in de bedrijfswereld, heeft de Europese Unie (EU) een belangrijke stap gezet richting een meer duurzame en verantwoorde bedrijfsvoering. Organisaties moeten vanaf 2025 verplicht gaan rapporteren over duurzaamheid en de impact van hun prestaties op het milieu, op grond van de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD).

De noodzaak van verandering

De NFRD, geïntroduceerd in 2014, legde de basis voor bedrijven om niet-financiële informatie te rapporteren, waaronder milieuprestaties, sociale impact en het naleven van mensenrechten. Hoewel het een belangrijke stap was in de richting van meer transparantie, werd duidelijk dat verdere verbeteringen nodig waren om de duurzaamheidsrapportage te versterken.

Focus op materialiteit en impactmeting

De CSRD beoogt een meer uitgebreid en effectief kader voor duurzaamheidsrapportage te bieden, met inbegrip van het concept van “dubbele materialiteit” en impactmeting.  Bedrijven worden aangemoedigd zich te concentreren op de meest relevante duurzaamheidskwesties voor hun bedrijfsmodel en waardeketen. Dit zorgt voor gerichte en zinvolle rapportage, waardoor investeerders en belanghebbenden een beter inzicht krijgen in de werkelijke impact van het bedrijf op duurzaamheidsgebied.

De impact van ESRS en toekomstige veranderingen met de CSRD

Met de overgang naar de European Sustainability Reporting Standards (ESRS) wordt de focus gelegd op digitalisering en standaardisering van rapportage, wat de vergelijkbaarheid tussen bedrijven bevordert. Deze Europese Normen voor Duurzaamheidsrapportage stellen specifieke eisen aan de rapportage van milieu-, sociale en governance-aspecten (ESG).

De komende jaren breidt de CSRD de rapportageverplichtingen uit naar niet-beursgenoteerde grote ondernemingen (2026) en kleine en middelgrote ondernemingen die wel beursgenoteerd zijn (2027), maar ook indirect naar niet-beursgenoteerde MKB’ers, die producten of diensten leveren aan gerapporteerde bedrijven. Dit vergroot de verantwoordelijkheid voor duurzaamheidsrapportage en bevordert consistentie en transparantie op sectorniveau.

Conclusie: Een duurzame toekomst begint nu

De CSRD is niet alleen een nieuwe set regels, het is een wegwijzer voor bedrijven om duurzaamheid te omarmen als een integraal onderdeel van hun bedrijfsidentiteit. Door de focus op materialiteit, uitgebreide rapportageverplichtingen en digitalisering biedt de CSRD bedrijven de kans om niet alleen aan de wettelijke vereisten te voldoen, maar ook om een positieve impact te hebben op de samenleving en het milieu.

De overgang naar de CSRD is een collectieve stap naar een duurzamere toekomst, waarin bedrijven niet alleen verantwoordelijkheid nemen voor hun financiële prestaties, maar ook voor hun impact op de wereld om hen heen.

Meer weten?

Wil je meer weten over de CSRD, de dubbele materialiteit, ESRS, ESG of bespreken hoe jouw bedrijf duurzame praktijken kan integreren? Neem dan contact op, dan maken we een afspraak.

 

Over Allard Vlek
Allard Vlek
Ik ben een gedreven projectmanager met 15 jaar ervaring in Financial Markets gefocust op het implementeren van nieuwe strategieën en het verbeteren van processen en prestaties, zowel op korte als lange termijn. Als ik mijzelf zou moeten beschrijven met kernwoorden: flexibel, nauwkeurig, stressbestendig.

Bekijk alle blogberichten van Allard