BA-tips

Do’s en don’ts voor een business analist

Als business analist ben jij het schakelpunt tussen business en IT. Wij hebben weer wat tips voor je, die je kunt gebruiken om je rol zo goed mogelijk uit te voeren. Het begrijpen en in de praktijk gebruiken van de “Do’s en Don’ts” zorgt voor het opbouwen van sterke relaties, besluitvorming op basis van duidelijke en effectieve informatie en zal positief bijdragen aan jouw succes in projecten en andere werkzaamheden. 

Do’s

Effectieve communicatie

Communiceer duidelijk en beknopt. Gebruik indien nodig visuele hulpmiddelen om complexe informatie over te brengen. Stem je communicatiestijl af op je publiek of dat nu technische of niet-technische stakeholders zijn.

Duidelijke documentatie

Documenteer alles grondig, zoals bijvoorbeeld wijzigingen in bestaande processen, maar ook goedkeuringen of de belangrijkste gespreksonderwerpen van vergaderingen. Duidelijke documentatie zorgt voor transparantie, kennisoverdracht en naleving van de normen en waarden van een organisatie.

Bouw relaties op

Koester sterke relaties met belangrijke stakeholders, waaronder zowel bedrijfs- als IT-teams. Samenwerking is de sleutel tot succes en het begrijpen van de perspectieven van verschillende afdelingen is cruciaal.

Voortdurend leren

Blijf op de hoogte van trends in de sector, nieuwe technologieën en best practices. Woon relevante workshops, conferenties en trainingen bij om je vaardigheden en kennis te vergroten.

Probleem? Los het op!

Benader uitdagingen met een probleemoplossende instelling. Verdeel complexe problemen in hanteerbare delen, identificeer de hoofdoorzaken en stel praktische oplossingen voor.

Aanpassingsvermogen

Wees flexibel en sta open voor verandering. Zakelijke omgevingen evolueren en het vermogen om je strategieën en methodologieën daarop aan te passen is essentieel voor succes.

Effectieve organisatie

Zorg voor een goed georganiseerde aanpak van je werk. Houd documentatie, eisen en wensen en projectartefacten gestructureerd en toegankelijk. Organisatorische vaardigheden dragen bij aan efficiëntie en helderheid in je analyses en presentatie, verder stelt het je in staat om informatie gemakkelijk terug te vinden.

Don’ts

Aannames niet valideren

Leg geen requirements vast zonder grondig onderzoek en bevestiging. Valideer aannames altijd met stakeholders om misverstanden later in het project te voorkomen.

Feedback negeren

Negeer geen feedback van stakeholders. Zoek actief naar feedback en verwerk deze om je analyses en aanbevelingen te verbeteren. Het helpt vertrouwen op te bouwen en zorgt ervoor dat je werk voldoet aan de eisen en wensen van de business of andere stakeholders.

Documentatie over het hoofd zien

Verwaarloos geen goede documentatie van requirements, processen en analyses. Documentatie is essentieel voor kennisoverdracht, projectcontinuïteit en het bereiken van (project)doelen.

Technologie vermijden

Probeer technologie te omarmen en zoveel mogelijk te begrijpen. Hoewel je misschien geen technisch expert bent, zal basiskennis van de onderliggende technologieën je beter in staat stellen om de kloof tussen business en IT te overbruggen.

Isolatie

Werk niet (te) geïsoleerd. Samenwerking is cruciaal bij bedrijfsanalyse. Ga regelmatig in gesprek met stakeholders, teamleden en materiedeskundigen om ervoor te zorgen dat je een holistisch begrip hebt van het landschap waarbinnen je opereert.

Stijfheid

Wees niet (te) rigide in je aanpak. Wees bereid om je analysetechnieken en methodologieën aan te passen op basis van de unieke behoeften van elk project en de veranderende omgeving.

Gebrek aan follow-up

Vergeet niet de implementatie van je aanbevelingen op te volgen. Blijf betrokken tijdens de implementatiefase om ervoor te zorgen dat de gewenste resultaten worden behaald en om eventuele problemen aan te pakken.

Tot slot

Wil je meer weten of meer tips over het werk van een business analist, data analist of  projectmanager? Check onze website en neem contact op.

 

Over Alex Oppedijk
Alex Oppedijk
"Ik ben net afgestudeerd met een masters in science of management aan Nyenrode Business Universiteit. Ik ben in veel verschillende landen opgegroeid en daardoor heb ik een goed begrip van verschillende culturen en pas ik mij makkelijk aan in veranderende situaties. Door mijn studie heb ik ruime kennis opgedaan van boekhoudkundige en financiële concepten en andere onderwerpen. Ik sta bekend als iemand die bijzonder goed georganiseerd is en ik heb nog nooit een deadline gemist."