EHDS-whatnext

EHDS – Belangrijke tijdlijnen

In deel 2 van onze blog-serie over EHDS behandelen we: wanneer en wat. Wanneer wordt EHDS geïmplementeerd en wat zijn de verwachtingen op (inter)nationaal niveau (bijvoorbeeld wat betreft benodigde infrastructuur)?

(voor deel 1 klik hier)

Wanneer wordt EHDS ingevoerd?

Het is de bedoeling dat EHDS de komende jaren geleidelijk wordt ingevoerd. De Europese Commissie heeft een routekaart opgesteld voor de uitvoering van EHDS waarbij de eerste fase naar verwachting in 2025 zal zijn afgerond. De eerste fase richt zich op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke Europese infrastructuur voor gezondheidsgegevens en de vereenvoudiging van de cross-border uitwisseling van gezondheidsgegevens. Dit omvat de totstandbrenging van een juridisch en technisch kader (beschikbaarheid van data) voor de veilige uitwisseling van gegevens en de ontwikkeling van technische normen voor interoperabiliteit.

Welke infrastructuur is nodig voor de uitvoering?

Voor de implementatie van EHDS zijn aanzienlijke investeringen in infrastructuur nodig om ervoor te zorgen dat de gegevens veilig kunnen worden verzameld, verwerkt, geanalyseerd en gedeeld. Hieronder volgen enkele van de cruciale infrastructuurcomponenten, die nodig zullen zijn voor de implementatie van EHDS:

 • Normen voor interoperabiliteit: gestandaardiseerde protocollen voor gegevensuitwisseling zodat gegevens kunnen worden gebruikt tussen verschillende instellingen
 • Veilige gegevensopslag en -verwerking: EHDS zal veilige en schaalbare oplossingen voor gegevensopslag nodig hebben die voldoen aan strenge privacy- en veiligheidseisen
 • Identiteits- en toegangsbeheer: om ervoor te zorgen dat alleen bevoegd personeel toegang heeft tot gegevens
 • Instrumenten voor analyse en visualisatie: om inzichten uit data te krijgen zal EHDS geavanceerde analyse en visualisatie instrumenten nodig hebben
 • Kader voor gegevensbeheer: zodat gegevens ethisch verantwoord worden verzameld, verwerkt en gedeeld in overeenstemming met relevante regelgeving, bijvoorbeeld GDPR
 • Hulpmiddelen voor samenwerking en communicatie: om het delen van kennis en de samenwerking tussen verschillende belanghebbenden, waaronder onderzoekers, beleidsmakers en zorgverleners, te vergemakkelijken.

Wat is er nodig om EHDS voor primair en secundair gebruik te realiseren?

Naast benodigde infrastructuur zullen er ook meer specifieke componenten binnen de EU nodig zijn om EHDS voor primair en secundair gebruik te realiseren:

 • Kernplatform: een gecentraliseerde dienst waar bijvoorbeeld een centrale catalogus wordt gebruikt, die informatie bevat om een dienst te verlenen en een aansluitpunt is voor nationale contactpunten
 • Instantie voor toegang tot gezondheidsgegevens: de organisatie die verantwoordelijk is voor het verlenen van toegang tot gegevens aan de nationale contactpunten en andere deelnemers binnen het EHDS-kader
 • Nationaal contactpunt (NCP/2): voor het gebruik van primaire en secundaire gegevens en voor cross-border verbindingen
 • Secure processing environment (SPE) operator: verantwoordelijk voor passende vereisten en systemen om gevoelige persoonsgegevens te kunnen verwerken
 • Gegevenshouder: organisatie die verantwoordelijk is voor het onderhoud van de oorspronkelijke gegevens
 • Gegevensgebruiker: organisatie die EHDS-gegevens gebruikt, bijvoorbeeld een publieke onderzoeksorganisatie, die aangesloten is op de nationale contactpunten en de SPE
 • Data subject: identificeerbaar persoon wiens gegevens worden gebruikt.

Tot zover “wanneer en wat”, blijf ons volgen en blijf op de hoogte van de ontwikkelingen met betrekking tot EHDS.

Over Alex Oppedijk
Alex Oppedijk
"Ik ben net afgestudeerd met een masters in science of management aan Nyenrode Business Universiteit. Ik ben in veel verschillende landen opgegroeid en daardoor heb ik een goed begrip van verschillende culturen en pas ik mij makkelijk aan in veranderende situaties. Door mijn studie heb ik ruime kennis opgedaan van boekhoudkundige en financiële concepten en andere onderwerpen. Ik sta bekend als iemand die bijzonder goed georganiseerd is en ik heb nog nooit een deadline gemist."