choices-doors_1210

EHDS – Implementatie uitdagingen

In deel 2 (klik hier) van onze blog series over EHDS hebben we het “wat” en ”wanneer” van EHDS behandeld. In deel 3 kijken we naar de uitdagingen bij de implementatie van EHDS in Nederland.

Uitdagingen

De European Health Data Space (EHDS) is een initiatief, dat tot doel heeft een veilig en geïntegreerd platform voor de uitwisseling van gezondheidsgegevens in de hele Europese Unie (EU) tot stand te brengen. Hoewel EHDS het potentieel heeft om de gezondheidszorg vele voordelen te bieden, zijn er ook verschillende uitdagingen waarmee rekening moet worden gehouden.

Privacy en Security

Een van de belangrijkste discussiepunten van EHDS is de privacy en veiligheid van gegevens. De uitwisseling van gezondheidsgegevens tussen verschillende landen en zorgverleners geeft aanleiding tot bezorgdheid over mogelijke inbreuk op de privacy en ongeoorloofde toegang tot gegevens. Om dit risico te mitigeren zal bij de implementatie van EHDS moeten worden gezorgd dat alle gegevensuitwisseling op een veilige en conforme manier plaatsvindt, met passende waarborgen ter bescherming van de privacy van de patiënt.

Koppeling van gegevensbronnen

Een ander uitdaging is de complexiteit van de integratie van gegevens uit verschillende bronnen en systemen. Bij de implementatie van EHDS zal de uitdaging op het gebied van interoperabiliteit moeten worden aangegaan, aangezien gezondheidsgegevens momenteel in verschillende formaten en systemen in Nederland (en verschillende EU-landen) worden opgeslagen. Om ervoor te zorgen dat gegevens naadloos kunnen worden gedeeld en geïntegreerd zullen aanzienlijke investeringen in technologie en infrastructuur nodig zijn.

Cultuur en regelgeving

Bovendien kunnen er culturele en regelgevingsbarrières zijn die moeten worden overwonnen. De EU bestaat uit veel verschillende landen, elk met hun eigen gezondheidszorgstelsel, taal en wettelijk kader. Het zal een grote uitdaging zijn ervoor te zorgen dat de implementatie van EHDS voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving en dat het beantwoordt aan de behoeften van de verschillende gezondheidszorgstelsels en -culturen, ook in Nederland.

Financiering

Ten slotte komt bij de implementatie van EHDS de nodige financiering en steun kijken om te slagen. Er zijn aanzienlijke investeringen nodig in technologie, infrastructuur en personeel en er zal steun nodig zijn van zorgverleners, patiënten en beleidsmakers in de hele EU.

Hoewel EHDS aanzienlijke voordelen voor de gezondheidszorg kan opleveren, zullen genoemde uitdagingen moeten worden aangepakt om succesvol te zijn. Blijf ons volgen om op te hoogte te blijven van de ontwikkelingen omtrent EHDS.

 

Over Tashi Radder
Tashi Radder
Ik ben een enthousiaste en gedreven business analist. Doordat ik op drie continenten heb gewoond en in verschillende sectoren heb gewerkt, kan ik goed met veranderingen omgaan en integreer ik snel in nieuwe omgevingen. Ik heb een honger naar kennis, ben technisch onderlegd en streef ernaar om de zakelijke details te kennen. Ik zorg dat ik op de hoogte blijf van belangrijke ontwikkelingen in de sector bij. Projecten pak ik middels een gedegen en efficiënt plan aan, handel daadkrachtig, betrek het team en coach graag nieuwe teamleden.

Bekijk alle blogberichten van Tashi